INFORMACJE

Konferencja jest kolejnym, już trzecim (choć pierwszym w Polsce) spotkaniem poświęconym wymianie doświadczeń terminoznawczych w obrębie studiów nad językami słowiańskimi. Jej celem jest przegląd współczesnych prac oraz prezentacja najważniejszych problemów badawczych w dziedzinie terminologii. W tej edycji chcemy szczególnie przedyskutować następujące tematy:

  • terminologiczne bazy danych i metody ich aktualizacji;
  • polityka terminologiczna;
  • planowanie terminologiczne;
  • problemy etyczne w badaniach terminologicznych.

 

Komitet Organizacyjny

prof. Wiktoria Iwaszczenko,

prof. Wiaczesław Szczerbin,

prof. Wołodymyr Dubiczynskyj

prof. Stanisław Gajda,

prof. Wojciech Chlebda,

prof. Piotr Fast

prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska,

prof. Dorota Urbanek

dr hab. Anna Kozłowska

dr Marta Małachowicz

dr Mariusz Górnicz

dr Łukasz Karpiński